Miljövänlig energiförsörjning på frammarsch
Mölndal Energi erbjuder sina kunder den mest fördelaktiga och miljömässiga lösningen på deras behov av energi och IT-kommunikation.
Mölndal Energi är en koncern bestående av två bolag: Mölndal Energi AB och Mölndal Energi Nät AB. Rolf Johansson, VD för Mölndal Energi, berättar att företaget tillhandahåller ett flertal tjänster inom energisektorn.
- Vi köper in el som vi sedan säljer vidare till våra kunder. Vi har även fjärrvärme och entreprenader. Vi sysslar även med kommunikationsnät för bredbandsuppkopplingar.
Rolf förklarar att elnätet är deras monopolverksamhet.
- Vi köper el på den Nordiska elbörsen, Nord Pool, till de priser som fastställs dagligen. Detta för att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser. Om kunden vill kan de även skriva avtal om ett fast pris på längre sikt.
Mölndal Energi säljer, energimässigt, mellan 450 och 500 miljoner kilowattimmar till sina kunder. Fjärrvärmeförsäljningen är cirka 300 miljoner kilowattimmar. Mölndal Energi AB är ett kommunägt bolag. Elpriserna anpassas till elbörsens upp och nedgångar.
 
Mölndal Energi har fått fler kunder efter avregleringen av elmarknaden i januari -1996.
- Jag tror att vi har valt ett vinnande koncept, med att erbjuda våra kunder ett bra alternativ. De lösningar vi erbjuder är konkurrenskraftiga prismässigt och miljömässigt. Vi är ett medelstort energibolag vilket gör att vi kan vara flexibla och ha kunden i fokus hela tiden. Det är t ex alltid någon som är anträffbar på kontoret redo att ta emot våra kunder.
Torv är huvudbränslet i Mölndal Energis fjärrvärmeproduktion, vilket är ett bra och miljövänligt alternativ. Olja används i viss mån när torven inte räcker till, eller om det är någon driftstörning. I Mölndals kommun värmer fjärrvärmeproduktionen upp cirka två miljoner kvadratmeter bostads- och företagsyta.
 
Mölndal Energi planerar för att installera nya fjärrvärmepannor. Koncernen är sedan november 2002 miljöcertifierad.
Det har skett en enorm utveckling på elmarknaden senaste decenniet.
- Jag har jobbat inom energibranschen i trettiosex år, och har varit på Mölndal Energi i tjugofyra år. Tidigare hade vi bara monopolverksamhet. Idag är kunden en tillgång för oss. Det innebär att vi måste ha kunden i centrum och att vi måste tänka mer miljömedvetet i vårt val av energiförsörjning.

Mölndal Energi AB

Bransch:
El

Telefon: 031-866501
Fax: 031-866505

Hemsida:
www.molndalenergi.se

Adress:
Mölndal Energi AB
Aminogatan 21
43121 MÖLNDAL

| 13 SENASTE FÖRETAGEN